De vieze koffiekopjes die nooit worden opgeruimd. Collega’s die luidkeels bellen of (nog erger!) die uit volle borst meezingen met het Foute Uur. En nog zo één: mensen die hun deadlines hooguit op het nippertje halen. Tja, ergernissen op het werk kennen we allemaal. Wanneer spreek je je collega daarop aan? En hoe doe je dat op de juiste manier?

Wat zijn dagelijkse ergernissen?

Dagelijkse ergernissen zijn soorten gedrag van andere mensen of onderdelen van een situatie waar jij je aan stoort. Soms heb je er direct last van (bijvoorbeeld als je collega hardop belt en jij daardoor je focus verliest). Soms is het vooral iets wat je los van de impact op jou vervelend vindt. Denk maar aan die ene collega die de kantjes ervan afloopt en ‘s ochtends altijd vrij laat komt aankakken.

Top 10 ergernissen op het werk

Er zijn talloze voorbeelden van kleine ergernissen op de werkvloer te bedenken die iedereen wel herkent. Kijk maar naar de top 10 grootste ergernissen van Nederlanders op het werk (op basis van onderzoek onder 3500 werknemers). Welke herken jij?

 1. roddelen over collega’s (helaas heeft bijna iedere werkplek wel minimaal één schijnheilige collega die het graag over de tekortkomingen van anderen heeft);
 2. collega’s die afspraken niet nakomen;
 3. rommel en viezigheid op de werkplek (van broodkruimels tot vieze koffiekopjes die tien centimeter náást de vaatwasser staan);
 4. langdradige meetings die meer tijd kosten dan nodig;
 5. een onaangenaam binnenklimaat (denk aan een veel te hard loeiende airco of juist een kantoor waar het net een broeikas lijkt);
 6. slechte koffie (je weet wel: zo’n slappe bak automaatkoffie);
 7. collega’s die in dezelfde ruimte telefoon- of videogesprekken voeren (meestal ook nog op een niet bepaald zachte toon);
 8. slechte communicatie vanuit het management of de directie naar werknemers toe;
 9. geen verantwoordelijkheid nemen (of de verantwoordelijkheid op anderen afschuiven);
 10. luidruchtige collega’s (denk aan die ene collega die altijd buldert van het lachen of mensen die wel heel enthousiast op hun toetsenbord rammen als ze een tekst tikken).

Ergernissen

Wat kan ik doen tegen ergernissen?

Uiteraard kun je niet over elk van die top 10 irritaties op het werk altijd iets zeggen. Soms moet je de slappe koffie maar voor lief nemen (of jezelf op een betere koffie uit het bedrijfsrestaurant trakteren) en die ene collega lacht nu eenmaal een tikkeltje luid.

Maar sommige van deze grootste ergernissen in Nederland kunnen je flink in de weg zitten. Als je collega elke keer last-minute werk bij jou over de schutting gooit of als je wekelijks bij een wel heel langdradig overleg tegen de slaap zit te vechten, kan dat behoorlijk vervelend zijn.

Er zijn twee scenario’s denkbaar voor omgaan met irritaties op het werk:

 • Je haalt je schouders op en probeert je hier niet aan te ergeren. Het is vervelend, maar je doet het ermee. Je zet bijvoorbeeld je koptelefoon op en laat je collega zijn gezellige praatje bij het koffiezetapparaat afmaken. Of je bedenkt dat het vrijdagmiddag 16.00 uur is en dat de vrijmibo nu eenmaal wat kletspraat op de werkvloer met zich meebrengt.
 • Je spreekt je collega aan op jouw frustratie op het werk. Je ervaart bijvoorbeeld veel stress door je collega (omdat zij steeds zo laat is met dingen, komt er van alles op jouw bordje terecht), ervaart minder werkplezier door het gedoe of verliest je focus door de luid bellende collega’s en de continue rondslingerende koffiekopjes. Het is KLAAR.

Vergis je niet: grote ergernissen op de werkvloer kunnen veel impact hebben. Als jij bijvoorbeeld elke week drie keer in langdradige meetings zit die alle energie uit je zuigen, dan doet dat veel met je productiviteit en werkplezier.

En niet alleen op jou heeft het impact. Ook op je collega. Als jij je namelijk enorm stoort aan die ene collega die altijd zo lang van stof is, dan is die irritatie ook voelbaar in jullie samenwerking. Beter spreek je je collega er dus op aan!

Zo spreek je een collega aan (in 3 stappen)

Erger je je ergens dood aan en heb je er veel last van? Spreek je collega erop aan, zodat hij of zij het gedrag kan veranderen en jij je ergernis kwijt bent én jullie samenwerking verbetert.

Dat doe je in 3 stappen.

1. Dubbelcheck: waarom stoor ik me aan mijn collega?

Ten eerste is het goed om je af te vragen waarom je je stoort aan je collega.

 1. Komt dat doordat je zelf een korte nacht hebt gehad en daardoor niet helemaal in je hum bent? (In dat geval: denk nog een keer extra na voordat je onbedoeld uit je slof schiet!)
 2. Of ligt het echt aan het gedrag van je collega dat nu de spuigaten uit de loopt en jou zelfs dagelijkse frustratie oplevert? (In dat geval: praat erover!)

Wat ook helpt om je ergernis te begrijpen, is een DISC-analyse. Probeer aan de hand van ons artikel over de DISC-profielen een inschatting te maken van jouw profiel en dat van je collega. De kans is groot dat jij en je collega verschillende DISC-profielen hebben en dat daar een deel van de frustratie vandaan komt.

Elk DISC-profiel heeft sterke kanten, maar ook valkuilen. Ergernissen tussen collega’s ontstaan vaak in de verschillen daartussen. Jouw valkuil is de kracht van je collega, en andersom.

Voorbeeld: geel vs. blauw DISC-profiel

Stel je voor dat jij een blauw DISC-profiel hebt. Je hecht veel waarde aan structuur, werkt graag gefocust met duidelijk omlijnde kaders en vindt het fijn om een heldere planning en concrete taken te hebben.

Jouw collega is daarentegen geel. Zij is meer extravert en komt vaak al pratend tot ideeën. Ze houdt daarom van brainstormen, kan soms lang van stof zijn en vindt het belangrijker om tot veel ideeën te komen dan om die meteen concreet te maken.

De kracht van jou als blauw persoon is dat je heel resultaatgericht bent. Je maakt al snel duidelijk wat je taken zijn en zult proberen om uit het verhaal van je collega concrete to do’s af te leiden. Je valkuil is dat je wat sceptisch kunt zijn (“Ja maar, heb je al gedacht aan…?”) en daardoor soms negatief overkomt, en dat je minder flexibel bent dan je gele collega. 

De kracht van je gele collega is dat ze met creatieve en innovatieve ideeën komt en daarbij outside the box denkt. Als er een nieuw idee moet komen, zit je bij haar goed. Haar valkuil is dat ze veel praat zonder to the point te komen, dat ze moeite heeft om er een concrete planning of taken aan te hangen of dat ze details uit het oog verliest.

Kortom: jouw kracht (concreet worden) is iets waar zij minder goed in is. En haar kracht (creatief kunnen denken zonder te focussen op details) is juist iets waar jij moeite mee hebt.

Je bewust zijn van jouw eigen krachten en valkuilen én die van je collega kan helpen om beter om te gaan met ergernissen.

Soms is het een kwestie van zelf in je kracht gaan staan (door de regie te nemen en het gesprek op tijd af te kappen of door een concrete planning aan de ideeën van je collega te hangen) én de ander in zijn kracht zetten (door haar te complimenteren met de goede ideeën en aan te geven dat je vandaaruit met to-do’s wilt komen).

Stap 2. Kies de beste vorm van aanspreken

Maar goed, er zijn ook situaties waarin het niet een kwestie is van iets door de vingers zien of kwaliteiten en valkuilen ontdekken. Soms vraagt de vervelende situatie gewoon om feedback. Kijk in dat geval wat voor vorm van aanspreken passend is. In de ene situatie is een enkele opmerking voldoende. Andere situaties vragen om een uitgebreider gesprek.

 • Stoor je je aan de vele kruimels van je collega? Zeg er vluchtig iets van (en doe dat opnieuw als het nog eens gebeurt). Een heel gesprek is wat overdreven, maar je collega mag wel weten dat jij hier last van hebt.
 • Belt je collega vaak luid? Spreek hem er één op één na zo’n telefoongesprek op aan en geef aan dat je hier last van hebt. Vraag of je collega voortaan iets zachter kan bellen of een ander kamer kan opzoeken.
 • Heb je last van een collega die steeds werk over de schutting gooit? Zoek dan een rustig moment nadat dat weer is gebeurd om er samen over te praten. Haal concrete voorbeelden aan, vertel wat jou stoort en geef aan hoe je dit liever zou zien.
 • Stoor je je aan alle vaat die continu náást de vaatwasser staat? Hang een briefje op of kaart het aan bij de afdeling Facility. Dit is niet iets waar je één persoon op kunt aanspreken.
 • Speelt er iets groters, zoals een collega die achter je rug om roddelt? Of ben je via de zoekterm ‘hoe omgaan met een collega die je niet mag’ bij dit artikel uitgekomen? Dan is er duidelijk meer gaande. Neem in dat geval de tijd om het er één op één over te hebben op een nette manier. Lukt dat niet? Kijk dan of je er samen met je leidinggevende een oplossing voor kunt vinden.

3. Geef feedback altijd constructief

Let erop dat je altijd op een constructieve manier feedback geeft. Dat betekent vooral dat je niet aanvallend of agressief communiceert, maar het dicht bij jezelf houdt. Je vertelt wat jij vervelend vindt en waarom, maar gaat niet strooien met algemene beschuldigingen als “Jij bent ook altijd…” of “Waarom kun jij nu nooit?”.

Feedback volgens de 4 G’s

Een bekend feedbackmodel dat je hier goed bij kan helpen, zijn de 4 G’s. Bij de 4 G’s bouw je je feedback als volgt op:

 1. Beschrijf een concrete Gebeurtenis waar jij je aan stoorde. Haal daarvoor een recent voorbeeld aan. (“Ik merkte dat je net op een vrij luide toon in de open ruimte belde.”)
 2. Benoem het Gevoel dat die gebeurtenis bij jou oproept. (“Dat irriteerde mij, omdat ik net gefocust aan het werk was.”)
 3. Geef aan welk Gevolg dit gedrag heeft voor jou of anderen. (“Daardoor kan ik me niet goed concentreren op mijn werk.”)
 4. Laat weten wat het Gewenste gedrag is dat je liever zou zien. (“Kun je de volgende keer een aparte ruimte opzoeken voor telefoongesprekken?”)

Andere tips voor constructieve feedback

Houd verder rekening met het volgende om op een constructieve manier feedback te geven:

 • Houd het bij de feiten. Kaart een concrete situatie aan. Als je het vaag houdt (zoals bij “Jij belt altijd zo luid!”, dan heb je kans dat de ander dit ontkent en zich aangevallen voelt).
 • Communiceer vanuit jezelf. Gebruik een ik-perspectief. Ga niet wijzen naar de ander (“Jij doet ook altijd…”) maar houd het bij jouw observaties en gevoel (“Ik merk dat…” en “Dat doet met mij…”).
 • Draag een oplossing aan. Denk na of je hier iets voor kunt bedenken. Daarmee maak je het voor je collega makkelijker om zijn gedrag aan te passen en laat je blijken dat je bereid bent om samen tot een oplossing te komen.
 • Geef je collega ruimte om te reageren. Waarschijnlijk wil je collega ook ingaan op jouw feedback. Hij is het er wellicht niet mee eens, heeft een oplossing of wil zijn gedrag verantwoorden. Laat daarom ruimte om erover in gesprek te gaan. Denk ook mee als je collega jouw oplossing niet ziet zitten. Wellicht zijn er alternatieven.
 • Kom er later op terug. Merk je later dat je collega zijn gedrag inderdaad heeft aangepast, door bijvoorbeeld nu wel in een aparte kamer te bellen? Bedank hem daarvoor of zeg er op een andere manier iets positiefs van.
 • Merk je nog geen verschil? Kom er dan ook op terug en vraag wat je collega nodig heeft om wel actie op te ondernemen (of zeg simpelweg “Hé, ik zie je kopje weer hier staan. Kun je dat de volgende keer in de vaatwasser zetten?” – geen actieplan voor nodig!).
 • Zie je later verbetering in het gedrag van je collega? Vergeet niet om daar iets (positiefs!) over te zeggen. Dat motiveert je collega om dit gedrag vol te houden en geeft een positief gevoel.

Ergernissen

Dus: wat kan er beter op de werkvloer?

Als we kijken naar de grootste ergernissen in de maatschappij op werkgebied, dan valt er nog veel te verbeteren. Ten eerste de slappe bakken koffie en de loeiende airco’s op kantoor. Ten tweede wat zaken in de samenwerking met collega’s. Denk aan afspraken nakomen, geen onnodig lange vergaderingen meer en stoppen met luide gesprekken.

In onze ogen gaat het allemaal over één ding: communicatie. Praat over wat je stoort. Niet achter iemands rug om, maar door het op een nette manier tegen diegene te zeggen.

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun storende gedrag totdat iemand er iets van zegt. Spreek je uit door constructief het gesprek aan te gaan. Daarmee heb jij de eerste stap naar minder ergernissen en een fijnere werkdag gezet.

Meer feedback-tips?

Wil je altijd op de hoogte zijn van praktische tips en handig inzichten op het gebied van feedback geven, gesprekstechnieken en slimmer (samen)werken)? Volg Tijdwinst en Björn Deusings op Instagram. Daar delen we dagelijks tips over deze onderwerpen waarmee jij direct aan de slag kunt gaan.

Mensen vroegen ook

Hoe omgaan met ergernissen?

Soms is het een kwestie van accepteren dat de situatie nu eenmaal niet is hoe je zou willen. Je collega is soms wat luidruchtig of typt nu eenmaal hard. Kijk in zo’n geval hoe je het voor jezelf makkelijker maakt om ermee te dealen. Denk aan een noise-cancelling headphone opzetten of ergens anders gaan zitten. In veel andere situaties is de beste optie om het gesprek met die persoon aan te gaan. Geef feedback op een constructieve manier en draag een oplossing aan.

Wat je kunt leren van je ergernissen?

Ergernissen op het werk zijn niet alleen vervelend. Ze kunnen je soms ook wat leren, namelijk over wat jij belangrijk vindt en wat jouw valkuilen zijn. Dingen waar jij je aan stoort, zeggen vaak iets over zaken waar jij goed in bent. Als jij zelf een goede planner bent, zal je je bijvoorbeeld eerder storen aan mensen die afspraken niet nakomen. (Tip: het boek Elke Dag om 15.00 Uur Klaar is een aanrader voor zowel goede planners die nóg beter willen worden als voor mensen die nog veel over timemanagement te leren hebben.)

Wat zijn de grootste ergernissen van leidinggevenden?

Leidinggevenden storen zich vooral aan medewerkers die weinig initiatief tonen of niet zelf verantwoordelijkheid nemen. Een andere ergernis die vaak naar voren komt is niet efficiënt werken of snel afgeleid raken.

Hoe ergernissen loslaten?

Sommige ergernissen (zoals die ene overdreven lachbui van je collega) zijn je frustratie niet waard. Bedenk in zo’n situatie dat ergernis juist groter wordt naarmate je er meer op focust. Dus hoe vaker jij denkt “Jeetje, wat lacht die collega toch hard!”, hoe meer het je gaat opvallen. Probeer dat soort gedachten wel op te merken, maar er niet direct iets mee te doen. Ga niet zuchten en steunen of met je ogen rollen, maar zit het uit. Dat kan al helpen om dat soort kleine of soms zelfs een tikkeltje grappige ergernissen los te laten.

Hoe ga je om met achterbakse collega’s?

Roddelen is niet voor niets één van de top 100 ergernissen op de werkvloer. Het bederft de werksfeer en het is niet leuk om verhalen over collega’s te horen met wie jij graag samenwerkt. Ga de achterbakse collega zeker niet aanpakken door terug te roddelen. Blijf professioneel en laat simpelweg blijken dat de roddels jou niet zo interesseren of dat je het niet netjes vindt om achter de rug van collega X om over haar te praten. Dan maak je er geen heel ding van, maar is je collega zich wel meer bewust van haar gedrag.

Wat te doen bij een conflict op het werk?

Een conflict gaat verder dan kleine ergernissen op de werkvloer. Er kan bijvoorbeeld een conflict ontstaan als je collega jou zwart maakt en je daar erg mee zit, of als je er met een collega niet uitkomt over jullie wederzijdse frustraties. In zo’n geval is het vooral belangrijk om te communiceren. Lukt het niet om er met je collega een rustig gesprek over te voeren? Kijk dan of je ermee naar je leidinggevende of naar een vertrouwenspersoon kunt stappen.

Leren constructieve feedback te geven? Volg een training!

In dit artikel heb je alvast het nodige geleerd over krachtige feedback geven Maar er valt nog véél meer over te leren. Iedereen kan effectieve feedback geven die écht bij de ander aankomt en waar diegene ook wat mee doet.

Word nog beter in zowel feedback geven als ontvangen met onze training Feedback Geven. Daarin delen onze experts in 1 dag hun beste feedbacktips met je. Na afloop van de training feedback geven weet jij precies hoe je je boodschap respectvol brengt, serieus genomen wordt en alles uit feedback haalt.

Ergernissen

Wie zijn wij? | Training Feedback Geven

Tijdwinst is een trainingsbureau dat gespecialiseerd is in slimmer (samen)werken. We helpen professionals in heel Nederland om meer uit zichzelf, uit hun werk en uit de samenwerking met collega’s halen. Daarvoor geven onze experts online en offline trainingen over onder meer feedback geven, timemanagement en effectieve gespreksvoering én delen ze hun belangrijkste tips en inzichten met je.

Benieuwd naar ons trainingsaanbod of onze artikelen? Lees verder op onze websites of meld je direct aan voor een training.