Binnenkort komen we bij jullie een sessie verzorgen waar je aan deelneemt. Hieronder vind je alle voorbereidende informatie. Heb je verder nog vragen? We horen het graag!

Soon we will provide a session for you to participate in. Below you will find all preparatory information. Do you have any further questions? We would like to hear it! 

(for english, scroll down)

 • Voorbereidingen

  Om jezelf en de trainer optimaal voor te bereiden op de trainingsdag vragen we je om het intake-formulier in te vullen.

  Het invullen van de intake is geen must maar het helpt jou en de trainer om een beeld te krijgen van de situatie en de uitdagingen.

 • Tijden en programma

  Meer informatie over de eendaagse training vind je hier.
  Het dagprogramma van de eendaagse training vind je hier.*
  Bij een workshop wordt het eendaagse programma in verkorte en aangepaste variant aangeboden.

  *Indien er aangepaste tijden afgesproken zijn maar jullie wel de eendaagse training volgen dan wordt het bovenstaande dagprogramma als leidraad gebruikt.

 • Verhinderd?

  Ben je verhinderd, geef dat dan door aan je contactpersoon binnen jullie eigen organisatie. Hetzelfde geldt als we meerdere sessies bij jullie organiseren en je wilt graag wisselen qua dag.

 • We volgen de sessie online

  In dat geval organiseren wij de training via Google Meet of jullie organisatie organiseert hem via Teams.

  Als jullie organisatie hem via Teams organiseert dan ontvang je een uitnodiging van een van je collega’s met de link naar de sessie.

  Als wij hem via Google Meet organiseren dan ontvang je enkele dagen voor de sessie de link per mail van ons inclusief de benodigde lesmaterialen.

English version

 • Preparations

  To optimally prepare yourself and the trainer for the training day, we ask you to fill out the intake form.

  Completing the intake is not a must, but it helps you and the trainer to get a clear picture of the situation and the challenges.

   

 • Timetable and program

  The day program of the one-day training can be found here.*
  At a workshop, the one-day program is offered in a shortened and adapted variant.

  * If adjusted times have been agreed, but you do follow the one-day training, the above day program will be used as a guideline.

 • Absent?

  If you are unable to attend, please inform your contact person within your own organisation. The same applies if we organize multiple sessions with you and you would like to switch days.

 • We follow the session online

  In that case, we organize the training via Google Meet or your organization organizes it via Teams.

  If your organization organizes it via Teams, you will receive an invitation from one of your colleagues

  If we organize it via Google Meet, you will receive the link to the session by email from us including the necessary teaching materials a few days before the session.

Beste opleider

Beste opleider

6 maal verkozen tot “Beste opleider van Nederland”.

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Trainingen op diverse locaties in Nederland en België.

100% Tevredenheid

100% Tevredenheid

Garantie: als je het beloofde resultaat niet behaalt, is dit ons risico.

Score: 
9,4

Score: 9,4

In het afgelopen jaar en meer dan 6.000 beoordelingen

+
25 jaar ervaring

+ 25 jaar ervaring

Met onze ruim 25 jaar ervaring zijn wij dé specialisten